Denne personvernerklæringen gir deg opplysninger om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger gjennom din bruk av www.dindrivkraft.no.

1. Behandlingsansvarlig 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:
Din drivkraft AS v/ Christine Mollatt Reier
E-postadresse: christine@dindrivkraft.no
Postadresse: Reieralléen 49, 1519 Moss
Organisasjonsnummer: 920 324 932

Det er viktig at informasjonen vi oppbevarer om deg, er nøyaktig og oppdatert. Dersom dine personopplysninger endres, send oss derfor gjerne en e-post til christine@dindrivkraft.no, logg inn her på «Min side», din kundeside gjennom online bookingen, og oppdater opplysningene dine der.

2. Hvilke data vi samler inn og vårt formål og grunn for oppbevare disse. 

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Det inkluderer ikke anonymiserte data.

Avhengig av hvordan og hvilke tjenester du benytter på vår nettside og fra vår virksomhet kan det være at vi behandler følgene typer personopplysninger om deg:

Kundeinformasjon

Kundeinformasjon består av kontaktopplysninger og informasjon knyttet til kjøp av tjenester, vare eller kurs. Det kan være navn, fakturaadresse, leveringsadresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato, kjøpsdetaljer og kontaktdeltaljer.

Vi behandler disse dataene for å fakturere og/eller levere tjenestene, varene og/eller kursene du har kjøpt, og for å holde oversikt over disse transaksjonene.

Vårt lovlige grunnlag for å oppbevare disse opplysningen er for å oppfylle kontrakten mellom deg og oss og/eller for å handle og respondere på forespørsler fra deg, før en avtaleinngåelse.

Kommunikasjonsdata

Kommunikasjonsdata inkluderer den kommunikasjon du sender til oss, enten det er gjennom kontaktskjemaet på nettsiden, via e-post, tekstmeldinger, sosiale medier, meldinger til sosiale medier eller annen kommunikasjon du sender oss.

Vi behandler disse dataene for å kommunisere med deg, for registrering og for etablering og oppfølging av lovpålagte krav.

Vårt lovlige grunnlag for denne behandlingen er å  imøtekomme og gjøre tiltak ut ifra henvendelser som er sendt til oss og  å oppbevare, etablere og eller forsvare juridiske oppgaver og  krav.

Våre standard kontaktskjema er krypterte, og gir som regel ikke anledning til utfyllende, personlig informasjon. Dersom du benytter e-post, eller andre kanaler der det er mulig å oppgi informasjon i fritekst, oppfordrer vi uansett om å ikke sende mer informasjon enn nødvendig for å kunne få den informasjon eller hjelp du trenger.

Tekniske data

Tekniske data er eksempelvis opplysninger  om hvordan besøkende på nettsidene og onlinetjenester bruker og navigerer på sidene våre. Det er f.eks antall brukere som besøker ulike sider, hvor de kommer fra, hvor lenge de er inne på siden og om de klikker på noen linker. Opplysninger om bruk og navigering på nettsidene våre registreres gjennom våre analytiske sporingssystemer:

 • Google Analytics
 • WordPress Monster Insights

Det lagres ingen persondata i systemet, og det kreves e-postadresse og øvrige personopplysninger for å få tilgang.

 • Facebook
  Vi bruker Facebook page plugin og Facebook kommentarer som benytter infokapsler. Facebook cookies settes hvis du tidligere har besøkt Facebook, eller har klikket «liker» eller en annen link på vår Facebook side. Cookies/infokapsler brukes også i forbindelse med tilbud og annonser på Facebook. Her finner du mer om bruk av informasjonskapsler på våre sider.

Vi behandler disse dataene for å utvikle og forbedre  tjenestene våre, for å analysere bruken av nettstedet og online tjenester, gi deg relevante annonser og innhold og måle effekten av annonser og innhold vi produserer.

Vårt lovlige grunnlag for å behandle disse dataene er å gjøre det mulig for oss å administrere og optimalisere nettstedet og strategiene våre.

Markedsføringsdata

Markedsføringsdata er opplysninger om f.eks dine preferanser for markedsføring og innhold du vil motta fra oss og våre tredjepartssystemer.

Vi behandler disse dataene slik at du vil motta relevant innhold og annonser i tråd med dine preferanser, kan ta del i kampanjer og konkurranser, motta gratis inspirasjon og tips, og også for at vi skal kunne evaluere effektiviteten av markedsarbeidet vårt.

Vår lovlige grunnlag for denne prosessen er våre legitime interesser – å kartlegge hvordan kundene bruker kanaler/tjenester/produkter, utvikle dem i tråd med behov og ønsker, videreutvikle forretningsstrategier og utvide virksomheten vår.

Det kan hende vi bruker kundeinformasjon, tekniske data og markedsføringsdata for å levere relevant nettsideinnhold og annonser til deg (inkludert Facebook-annonser eller andre visningsannonser), og for å måle eller analysere effektiviteten av annonseringen. Vårt lovlige grunnlag for denne behandlingen er legitime interesser som er å utvide og utvikle virksomheten vår.

Det kan også hende vi bruker slike data til å sende annen markedsføringskommunikasjon til deg. Vårt lovlige grunnlag er her enten ditt samtykke, eller legitime interesser for å utvide og videreutvikle driften vår. 

Bruk og samtykke

Vi vil bare bruke dine personopplysninger til det formålet de ble samlet inn, eller for rimelig nærliggende og relaterte formål om nødvendig. I tilfeller der vi trenger å benytte personopplysninger til andre formål vil vi alltid be om ditt samtykke på forhånd. 

Vi er opptatt av aldri å be om mer informasjon enn vi trenger for å behandle din henvendelse på en best mulig måte. Opplysningene brukes kun til å behandle henvendelsen din, deriblant besvare spørsmål, sende relevant informasjon, kontakte deg for timebestilling eller mer informasjon, gjennomføre timebestilling eller utstede faktura. 

Når du bruker din drivkraft.no eller sender inn data til oss, aksepterer du at opplysningene dine blir brukt i samsvar med disse retningslinjene.

Deling

Det kan være nødvendig å dele personopplysninger med aktører som: 

 • Tjenesteytere som tilbyr IT-systemer administrasjonstjenester vi benytter i vår drift (som f. eks programmer for journalføring, fakturering og økonomi etc).
 • Profesjonelle rådgivere, inkludert advokater, bankfolk, revisorer og forsikringsselskaper.
 • Regjeringsorganer som krever at vi rapporterer prosesseringsaktiviteter.
 • Tredjeparter som vi selger, overfører eller fusjonerer deler av vår virksomhet eller våre eiendeler til.
Hvis du ikke er fornøyd med et aspekt av hvordan vi samler inn og bruker dataene dine, har du rett til å klage til datatilsynet. Vi vil være takknemlige hvis du først vil kontakte oss dersom du har en klage, slik at vi kan prøve å løse det for deg.
 

3. Hvordan vi samler inn opplysninger 

Vi samler inn personopplysninger på tre måter

A, Ved at du oppgir dataene direkte til oss, f. eks gjennom å fylle ut skjemaer på vår nettside eller i online bookingen, gjennom samtykkeskjema som fylles ut ved oppstart eller ved å sende oss e-post eller annen kommunikasjon.

B, Vi kan samle inn bestemte data fra deg automatisk når du bruker nettstedet vårt, gjennom informasjonskapsler og lignende verktøy. Vil du lese mer om dette, se gjerne vår cookie policy. 

C, Vi kan også motta data fra tredjeparter som f.eks analytiske leverandører som Google basert utenfor EU, annonseringsnettverk som Facebook basert utenfor EU, søkeleverandører som Google basert utenfor EU, leverandører av tekniske tjenester, betalings- og leveringstjenester.

4. Hvordan vi behandler bilder på arragementer og aktiviteter 

Det kan være at vi inviterer deg til arrangementer/ /workshops og ønsker å presentere, og markedsføre og informere om arrangementene vi har. Vi er klar over at bildet samt video/lyd er en personligopplysning, og derfor må vi informere om at folk kan bli tatt bilde av, eller bli tatt opp på lydopptak. Denne informasjonen finner du i invitasjoner og vil bli opplyst om på hvert arrangement. Hvis noen mangler denne informasjonen, har vedkommende retten til å avstå, og vi er ansvarlige for å fjerne.  Dersom du ønsker å få noe slettet, så respekterer vi dette fullt uten spørsmål. Send en epost til: christine@dindrivkraft.no så hjelper vi deg.  

5. Sletting

Du vil når som helst kunne be om å få slettet eller endret  opplysninger vi har lagret om deg. Det kan f.eks være samtykker og personopplysninger du har oppgitt. Du kan også når som helst melde deg av e-post lister dersom du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å klikke på avmeldingslink som ligger nederst i hver e-post som sendes ut. 

Rettigheten til sletting og endring er kun unttatt i de tilfeller der vi er lovpålagt å oppbevare informasjon, f.eks informasjon knyttet til kjøp/faktura og pasientforhold. 

6.  Databehandlere og overføring utenfor EØS

EUs personvernforordning gjelder for EØS-området, inkludert Norge, Island og Liechtenstein. Flere av våre tredjeparts tjenesteleverandører er basert utenfor EØS, f.eks USA. Derfor vil behandlingen av dine person-opplysninger innebære overføring av data utenfor EØS.

Når personopplysninger overføres til et land som er etablert utenfor EØS-området og ikke er underlagt personvernforordnings regler, gjelder spesielle krav for overføringen slik at beskyttelsesnivået som gjelder i EØS-området ikke undergraves (Datatilsynet)

Når vi overfører dine personlige data ut av EØS, gjør vi vårt beste for å sikre en tilsvarende grad av sikkerhet for data ved å sørge for at minst en av følgende punkter er oppfylt:

 • Vi overfører bare dine personopplysninger til land som er godkjent av Europa-kommisjonen, for å ivareta  et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, eller
 • Når vi bruker visse tjenesteleverandører, kan vi bruke spesifikke kontrakter eller sertifiseringsmekanismer godkjent av EU-kommisjonen, som gir personopplysninger samme beskyttelse som det har i Europa, eller
 • Hvis vi bruker leverandører som er etablert i USA og har sertifisert seg etter EU-US Privacy Shield, kan vi overføre data til dem, da de har tilsvarende sikkerhetstiltak på plass.

Hvis ingen av de overnevnte garantiene er tilgjengelige, kan vi be om ditt eksplisitte samtykke til den bestemte overføringen. Du har rett til å trekke tilbake samtykket når som helst.

7. Integrering av personvern og datasikkerhet i våre systemer

Vi har gjort sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine ved et uhell blir tapt, brukt, endret, avslørt eller åpnet uten autorisasjon. 

Vi har prosedyrer på plass for å håndtere mistanke om brudd på personopplysninger og vil varsle deg og eventuelle gjeldende regulator av brudd hvis vi er lovlig pålagt.

Vi tillater bare tilgang til dine personlige opplysninger til de ansatte og samarbeidspartnere som har behov for denne type data (se avsnitt om deling.) De behandler bare dine personlige opplysninger på våre instruksjoner og de må holde det konfidensielt.

Vi krever at alle tredjeparter som vi overfører dataene dine til skal respektere sikkerheten til dine personlige data og til å behandle de i samsvar med loven. Vi tillater bare slike tredjeparter å behandle dine personlige data for spesifiserte formål og i samsvar med gitte instruksjoner.

8. Lagringstid 

Vi beholder bare dine personlige opplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene vi samlet de for, inkludert for å tilfredsstille juridiske krav, regnskap- eller rapporteringskrav.

9. Dine rettigheter

I tråd med databeskyttelses- lovgivningen vil vi gjøre vårt beste for å tilrettelegge for at du kan få oppfylt dine rettigheter på en enkel måte. I henhold til loven har har du rettigheter i forhold til dine personopplysninger, som inkluderer rett til å be om tilgang, korrigering, sletting, begrensning, overføring, innvending mot prosessering, rett til overførbarhet av data og (der det lovlige grunnlaget for prosessering er samtykke) til å trekke tilbake samtykke.

Ønsker å utøve noen av rettighetene som er angitt ovenfor, vennligst send oss en e-post til christine.mollatt@dindrivkraft.no.

Vi må kanskje be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å identifisere og sørge for din rettighet til å sikre dine personlige data (eller å utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er en sikkerhetsmessig forholdsregel for å sikre at personopplysninger ikke blir gitt til noen som ikke har rett til å motta de. 

Vi etterstreber å besvare alle slike forespørsler innen fristen på 30 dager. Skulle det vise seg å ta lenger tid dersom din forespørsel er mer kompleks, eller vi har mottatt  flere henvendelser fra deg, vil vi varsel deg om dette.  

Dersom du ikke er fornøyd med deler av hvordan vi samler inn og bruker dataene dine, har du rett til å klage til datatilsynet. Vi vil være takknemlige hvis du først vil kontakte oss, hvis du har en klage, slik at vi kan prøve å løse det for deg.

 10. Tredjepartslinker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder, programtillegg (plug-ins) og applikasjoner. Hvis du klikker på disse koblingene eller aktiverer disse tilkoblingene, kan det være mulig for tredjeparter å samle inn eller dele data om deg. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartsnettsidene og er ikke ansvarlige for deres personvernerklæringer. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringer på hvert nettsted du besøker.

                                             *
Vi håper at du er trygg på at vi tar våre forpliktelser om personvern, behandling, lagring og beskyttelse av informasjon på alvor. Eventuelle spørsmål eller tilbakemelding kan sendes til christine@dindrivkraft.no. Vi gjennomgår regelmessig denne policyen og måten vi samler inn informasjon på. Vi vil gjerne høre fra deg!

 

Mer om GDPR loven (Personvern i EU/EØS):
https://www.eugdpr.org/  
https://www.datatilsynet.no 

Hjertelig hilsen Christine

 

Sist oppdatert: september 2018