Hvorfor helsecoaching?

Helsen din er hele deg. Både kropp, sjel, tanker og følelser! I helsecoaching jobber vi med å fremme og styrke din emosjonelle, mentale og fysiske helse. Og vi legger vekt på det du selv kan gjøre for din egen helse og livskvalitet.

Helsecoaching anerkjenner sammenhengen mellom hvordan tankene, følelsene og handlingene dine kan påvirke helsen. Følelsene våre er en en stor del av oss. Helt sentralt i helsecoaching  er derfor hvordan helse og følelser henger sammen og hvordan du kan bruke dette til det beste for deg selv. 

Helsecoaching er en kvalitetssikret profesjonsutdanning basert på blant annet NLP, coaching, kognitiv psykologi, mindfulness, friskliv og helsefremmende arbeid.

Som coach ønsker jeg å bistå deg til:

  • å bli mer bevisst tanker og følelser knyttet til din egen helsesituasjon
  • større forståelse og samarbeid med den fysiske kroppen
  • hvordan forholde deg til din egen fysiske, mentale og emosjonelle helsetilstand
Helsecoaching er alltid et tillegg, og en supplerende helsefremmende prosess. Det er ingen erstatning for medisinsk eller psykologisk behandling. Vi fokuserer på dine mål, visjoner og ønsker, din motivasjon, og hvordan vi sammen kan stake ut din kurs og gjennomføre en handlingsplan som hjelper deg dit du vil.

Helsecoaching handler om

  • Livskvalitet
  • Mestringsverktøy
  • Ressursfrigjøring
  • Empowerment

Som helsecoach har jeg også tatt VEKS-kurs som en obligatorisk del av min utdanning. VEKS-kurs er en forutsetning for å bli tatt opp i fagorganiasjoner. Kurset sikrer at utøvere har god kjennskap til områdene vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære. 

Som et supplement og en støttende helsefremmende metode kan mange oppleve verdi av å benytte helsecoaching i samarbeid med oppfølgning fra f.eks lege og helsevesen, NAV, personlig trenere, akupunktører, ernæringsterapeuter, yogaterapeuter eller andre støttespillere. Jeg coacher både innendørs på kontor, ute i naturen og via Skype.

Kroppen er det viktigste redskapet vi har – og vi er helt avhening av for å utføre oppgave vi har her i livet, for å sette drømmer ut i virkelighet og dele tid med dem vi er glad, nyte og være til stede.

Ønsker du å bli mer tydelig på hva som gir deg god helse og hvordan du kan få mer av det i livet ditt? Lurer du på om helsecoaching er noe for deg?