Hvorfor NLP?

NLP står for «Nevro Lingvistisk Programmering». Kanskje høres det både litt kryptisk og akademisk ut? Frykt ikke. NLP er en enkel og kraftfull metode alle mennesker kan lære seg, med alle typer bakgrunn – og i alle aldre.

NLP er en moderne form for kognitiv psykologi som er utviklet og satt sammen av elementer fra gestaltterapi, familieterapi og hypnoterapi. 

NLP bygger på læren om hvordan sinnet vårt fungerer. Om hvordan vi skaper tankene våre og hvordan de igjen danner våre følelser, som skaper våre tilstander og handlinger. 

NLP omhandler hvordan vi skaper baner i nevrologien vår. Det handler om språk og kommunikasjon og hvordan vi mennesker bevisst og ubevisst kan «programmere» oss selv til ulike resultater blant annet gjennom ordene vi bruker og hvordan vi snakker til oss selv. Vi kan «programmere» oss selv til f.eks ulike overbevisninger, tro om oss selv og verden, handlinger, vaner og mønstre som er mer eller mindre fordelaktig for oss. NLP handler om  hvordan vi kan bruke disse «mekanismene» til noe positivt  for oss selv, bringe bevissthet og hjelpe oss med å nå målene våre.

NLP  kan bidra til bevisstgjøring av egne begrensende mønstre, og hvordan du kan omdanne disse til noe som er mer fordelaktig og styrkende for deg selv. 

Metoden er kjent som hjelp til selvhjelp og forbindes ofte med teknikker, verktøy og øvelser som hjelper oss til å frigjøre oss fra begrensninger.

Nevro lingvistisk programmering handler bl.a om:

  • Kommunikasjon og språk
  • Hvordan vi programmerer oss selv til ulike resultater
  • Problemløsning
  • Målsetting
  • Coaching
  • Konfliktløsning

Min intensjon med å bruke NLP i coachingen, er å introdusere deg for ulike NLP-verktøy og tilnærminger som kan være relevante til akkurat din reise. La deg selv erfare dem og hjelpe deg selv i den retning du ønsker, i din hverdag, i dine mønstre og vaner. Slik at du gjennom egen erfaring kan bli trygg i deg selv og lage deg ditt eget verktøybelte, din egen samling av ressurser og teknikker du alltid har med deg. 

Mitt mål er at du skal bli trygg på lytte etter hva du trenger når du står i utfordringer, og føle deg trygg på hvilke mestringsverktøy og hjelpemidler du vet kan bistå deg med å jobbe deg igjennom utfordringer fra hjertet.