Hva er coaching og hvordan foregår det?

Tenk deg at du har din egen personlige sparringspartner som er dedikert til deg og din utvikling. En som kjenner ressursene dine, dine sterke og svake sider og hjelper deg med prosessen av å nå målene dine. En som bistår deg til å bli trygg på å finne svarene dine i deg selv. 

Coaching kan være en ressursfylt og utviklende metode når du ønsker endringer i deg selv og livet ditt. Som coach er jeg din sparringspartner og støttespiller som hjelper å finne svarene dine i deg selv, gjennom bl.a å stille spørsmål og bruke teknikker og verktøy som kan bringe ny bevissthet, utvikling, motivasjon og endring.

Coaching er alltid et tillegg til og aldri en erstatning for medisinsk eller psykologisk behandling. Mange kan oppleve verdi av å benytte coaching i kombinert med oppfølging fra f.eks lege og helsevesen, NAV, personlige trenere, akupunktører, ernæringsterapeuter, yogaterapeuter eller andre støttespillere.

Coaching kjennetegnes også av at vi:
  • Legger energi og fokus på det du ønsker deg, fremfor det du ikke vil ha.
  • Jobber frem tydelige mål og intensjoner.
  • Blir bevisst og jobber oss igjennom de hindringene du opplever at holder deg tilbake.
  • Lager bærekraftige strategier og handlinger 
  • Bruker fortiden som en kilde til bevisstgjøring, lærdom og ressurser du kan hente frem i det du står i her og nå.
  • Har fokus på nåtid og fremtid. Og hvordan du kan gjøre valg og handle, fri fra mønstre, andres forventninger eller tidligere erfaringer du opplever at ikke gagner deg. 
  • Lager oppgaver mellom hver time som bringer deg videre frem mot målene dine.

Er du nysgjerrig på hva coaching kan tilføre deg akkurat nå? Og hvordan det kan hjelpe deg til neste skritt?