Barne- og ungdomscoaching

Barn og unge opplever forventninger, krav og prestasjonspress fra flere og flere kanter. Mange opplever at negative tanker og følelser tar mye plass og krever mye energi av dem i hverdagen. Det er valg å forholde seg til, ansvar å ta, følelser å møte. Hva skjer når ALT bli viktig?    

Et godt fundament er viktig når vi skal vokse og utvikle oss. Som coach er jeg opptatt av at unge skal få ivareta evnen til å stå stødig i seg selv i en tid med mye påvirkning utenfra. At de skal få ivareta den indre tryggheten, selv-følelsen og styrken i seg selv i en fase der de er i stor utvikling. Derfor tilbyr jeg én til én coaching, grupper og livsmestringskurs tilpasset barn og ungdom. 

Kursene har sitt fundament i ungdomscoaching og NOCNA Future, et NLP- basert livsmestrings-, kommunikasjons-, og coachingkonsept for barn og unge utviklet av Nordic Coach and NLP Academy. 

Målet med barne- og ungdomscoaching er at de unge selv kan etablere sitt eget «verktøybelte» med ulike verktøy, tankemåter og tilnærminger som kan hjelpe dem å møte store og små utfordringer i hverdagen på en god og hensiktsmessig måte. Sterkere fra innsiden!

Intensjonen er at barna og ungdommene selv skal få anledning til å søke svar, føle mestring og oppdage egne erfaringer. Det legges tilrette for at de kan få oppdage hva som er viktig i livene deres, hvordan de ønsker å ha det nå og fremover og jobbe målrettet og fokusert i den retningen de ønsker, på en måte hvor de også kan ha det bra i seg selv underveis.

Vil du vite mer om tilbudet til barn og unge eller bestille time?

25. august starter
«Sterk fra innsiden – barn og ungdom»

Kurset består av 4 samlinger 

Datoer: 25. august, 15. sept, 20. okt og 3. nov
Sted: City Syd klinikken, Varnaveien 40 B, Moss
Varighet: 4 samlinger av ca. 3 timer

Alder: 9-12 år  (Alle barn er forskjellige. Ta derfor gjerne kontakt om du har barn utenfor aldersgruppen som kan være interessert.)

Kurset har fokus på:

  • å ha det gøy og lære sammen 
  • å styrke selvfølelse, selvbilde og selvtillit
  • hvordan tankene våre påvirker oss 
  • å skape en positiv indre dialog
  • å lage din egen «skattekiste» med enkle, verdifulle verktøy som hjelper deg i hverdagen
  • hvordan hjelpe deg selv fra negative følelser til positive følelser
  • å lage «friminutt» i tankene og finne ro 
  • å bli kjent med ressursene dine og hente dem frem i deg selv, når du trenger det
  • å bruke kroppen og pusten som verktøy
  • å sette gode mål og skape mestring

For spørsmål eller påmelding, ta kontakt på: christine@dindrivkraft.no/416 00 436. 

Det er begrenset antall plasser.
Påmeldingen er bindende.
 

Telefonsparring
I kursperioden vil det settes opp telefontid for for foreldre og deltakere. Dette er for at dere skal kunne stille spørsmål eller ønsker støtte i noe av det vi går igjennom på kurset mellom samlingene. Mer info gis ved kursstart.

Foreldre inviteres med til felles oppstart ved første samling.

 

Hjertelig velkommen!